You are currently viewing Google Analytics dla eksportera

Google Analytics dla eksportera

Google Analytics – zastosowanie w eksporcie

Przedstawiamy kilka przydatnych naszym zdaniem informacji o możliwości wykorzystania Google Analytics jako narzędzia wspomagającego eksport. Znajdziemy tu zarówno przydatne statystyki dla firm już eksportujących jak również dla osób, które zastanawiają się nad eksportem swoich produktów i usług.

Gdzie sprawdzamy dane:

 Na koncie swoim Google Analytics. To polecane rozwiązanie, bo dzięki pracy na własnym koncie można znaleźć to co rzeczywiście nas interesuje, czyli wnioski z danych pochodzących z działalności, którą prowadzimy.

 O czym musimy pamiętać:

 • Może zdarzyć się tak, że brakować będzie części istotnych danych z powodu niepełnej konfiguracji konta Google Analytics. Np. jeśli konto Google Analytics nie ma zdefiniowanych celów – pola z danymi dotyczącymi realizacji celów nie pojawia się.
 1. Jeśli śledzenie e-commerce nie jest skonfigurowane¹ – brak będzie informacji na temat transakcji. Dane w Google Analytics zbierane są dopiero od momentu dokonania konfiguracji.
 • Brakujące możliwości będziemy możemy sprawdzić na koncie demonstracyjnym*

 *Konto demonstracyjne Google Analytics

 Konto to prezentuje dane z witryny e-commerce Google Merchandise Store.

Segmentacja przez dane geograficzne użytkowników

Dodawanie segmentów pozwala nam zobaczyć dane przez pryzmat danych geograficznych użytkowników. Tworzenie nowych segmentów opisano tutaj

 O czym trzeba pamiętać:

 •  przygotowując segment warto zwracać uwagę na szczegóły (warunek “Zawiera” przy tworzeniu segmentu nie znaczy “Dokładnie pasuje do”)
 • projektując segment warto nazwać go w taki sposób, żeby był jasny i czytelny i żeby dał się łatwo odnaleźć na liście. W tym celu w nazwie segmentów, które będziemy używać na zmianę warto użyć na początku tego samego słowa np. Kraj: dla segmentów przeznaczonych do filtrowania po kraju, z którego p sa użytkownicy.

 Po dodaniu segmentów można je wykorzystać na większości raportów Google Analytics. Jeśli dane z raportu będą się nadawały do segmentacji, wystarczy taki raport otworzyć, żeby zobaczyć je podzielone na segmenty. 

Jakie informacje dla eksporterów pokazuje Google Analytics

Dane z sekcji “Dane geograficzne”

 1. Odbiorcy > Dane geograficzne > Lokalizacja
  Domyślny układ prezentuje kraje, można jeszcze zejść na poziom miast, ale też zgrupować do Kontynentu lub Subkontynentu (np. Eastern Europe). Między regionami przełączamy w lewym górnym rogu. Tam też możemy wrócić do Wszystkie.

Google Analytics

 1. Funkcja import danych geograficznych pozwalają na import własnych zakresów regionalnych: https://support.google.com/analytics/answer/6160484?hl=pl To rozwiązanie może być przydatne jeśli interesuje nas szybki dostęp do danych z regionu, którego granice chcemy sami ustalić (z uwagi np. na strukturę działów w firmie).
Google Analytics Eksport
 1. Odbiorcy > Dane geograficzne > Język
  Raport prezentuje dane użytkowników w podziale zgodnym z ustawieniami język przeglądarki z jakiego korzystają. Dla zasady pierwszy człon oznacza język, drugi wersję języka używaną w danym kraju. Dobry przykład to en-us czyli amerykański angielski i en-gb czyli brytyjski angielski.

Google Analytics dla eksporterów

  Dane z sekcji „Zachowanie użytkowników” 

 •   Współczynnik odrzuceń,
 •   Strony/sesja,
 •   Śr. czas trwania sesji)
 •    Realizacja przez witrynę celów biznesowych (Konwersji).
 •   W przypadku e-commerce powinniśmy mieć dane dotyczące transakcji. Jeśli witryna ma skonfigurowane śledzenie celów to będziemy też widzieli dane na ten temat.