You are currently viewing Dlaczego warto wziąć udział w naszych szkoleniach?

Dlaczego warto wziąć udział w naszych szkoleniach?

„Połowa pieniędzy wydawanych na reklamę jest wyrzucana w błoto. Problem w tym, że nie wiem, która to połowa” John Wanamaker

Dlaczego warto się szkolić?

Mimo szerokiej dostępności publikacji elektronicznych i tradycyjnych w tematyce e-marketingu, reklamy i promocji, trudno jest wyselekcjonować najbardziej przydatne w praktyce pozycje, a także obszary reklamy, które przynoszą realne zastosowanie i korzyści dla współczesnego biznesu. Jest to tym bardziej ważne, że Internet i e-commerce wkroczył w świat społeczeństwa i gospodarki zmieniając w szybkim tempie wszystkie znane przez lata mechanizmy i narzędzia budowania skutecznej reklamy i analityki działań w sieci.

Uczestnictwo w szkoleniach z e-marketingu dotyczących reklamowania firmy, produktów czy usług to nie tylko źródło wiedzy i umiejętności, ale przede wszystkim nadanie właściwego kierunku działaniom podmiotu. Selekcjonowanie rozwiązań przydatnych od bezużytecznych w reklamie pozwala głównie na dostosowanie jej do realnych potrzeb firmy. Mikroprzedsiębiorcom czy reprezentantom MSP nie jest zapewne potrzebna wysublimowana kampania reklamowa o rozmiarach gigantycznej inwestycji finansowej.

Szkolenia z e-marketingu

Udział w szkoleniach nastawionych na przekazywanie praktycznych umiejętności, a nie samej teorii pozwala zaoszczędzić koszty ponoszone na zlecenie reklamy agencjom, grafikom czy innym podmiotom pośredniczącym. Na tej płaszczyźnie istotne jest dobranie szkolenia, które prezentuje, trenuje i umożliwia samodzielne zastosowanie przez klientów przedstawionych rozwiązań. Również warsztatowy charakter szkoleń z:

pozwala na wprowadzenie zmian na stronach czy w kampaniach od razu podczas szkolenia. W związku z powyższym można potem w domu odtworzyć swoje działania gdyż efekty są od razu widoczne.

Na co zwrócić uwagę?

Większy poziom indywidualnych możliwości profesjonalnego budowania działań reklamowych umożliwia znacznie lepsze poruszanie się w środowisku ofert twórców przedsięwzięć reklamowych – agencji marketingowych. Krytycyzm, jaki zyskuje się w raz z wiedzą na szkoleniach merytorycznych pozwala oddzielić rozwiązania kreatywne i potencjałowe od innowacyjnych, ale nic nie wnoszących ciekawostek marketingowych. Również umiejętność analizy działań i wybranych narzędzi pozwoli nam znacznie zredukować „wyrzucane w błoto” pieniądze.

Po pierwsze – strategia

Kolejną korzyścią, jaka płynie z wszelkiego doradztwa szkoleniowego w zakresie marketingu i reklamy dla przedsiębiorstw jest zdobycie wiedzy, umożliwiającej weryfikowanie przydatności reklamy nie tylko pod kątem jej wizualizacji czy intensywności oddziaływania na klienta, ale także z perspektywy jest odpowiedniego doboru do miejsca firmy w cyklu jej życia na rynku konkurencyjnym.

Dopasowanie kosztów, narzędzi i formy reklamy do potrzeb i możliwości firmy jest preludium do konkretniejszych działań na tej płaszczyźnie. Uzupełniającym aspektem, jednym z najbardziej priorytetowych w zrozumieniu zalet udziału w szkoleniach z reklamy dla firm jest przekazywanie wszelkich informacji i umiejętności podobnie jak w zarządzaniu projektami metodą agile – zwinnie i elastycznie, gdzie można na bieżąco zadawać pytania, doprecyzować wiedzę i weryfikować prawdziwość obiegowych opinii na podstawie doświadczenia szkoleniowców.

Po drugie – trenerzy

Różnorodność form i sposobów tworzenia przekazów reklamowych jest aktualnie ograniczona tylko kreatywnością, co oznacza, ze coraz trudniej jest ustalić, co jest warte uwagi. Wybór zespołu szkolącego jest przy tym fundamentem, gdyż na naszych szkoleniach zyskuje się dostęp do najnowszej wiedzy, danych i instrumentów cyfrowych, jakie przynoszą rzeczywiste korzyści dla przedsiębiorców w obecnym momencie rozwoju reklamy i warunkach konkurencyjnego rynku. Znajomość branży, aktualne trendy, bieżące zmiany powodują, że zespół szkolący musi potrafić zaktualizować dene podawane odbiorcą praktycznie za każdym razem. Dawniej sprawdzenie kompetencji trenerów było prostsze, gdyż Google dysponował własną listą certyfikowanych trenerów Google Ads. Dziś warto poszukać opinii o szkoleniach w internecie i zdać się na polecenia zadowolonych Klientów.

Szkolenia z E-Marketingu

Przekazanie umiejętności praktycznych dla uczestników naszych szkoleń jest dla nas priorytetem. W chwili obecnej oferujemy we współpracy ze Strefą Dobry Start

Strefa Dobry Start

organizujemy następujące szkolenia i kursy z zakresu e-marketingu:

Zapraszamy!